Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Zákony

team

Obchodní zákoník ukládá všem společnostem vést účetnictví specifikované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Dle § 2 tohoto zákona účtují společnosti o stavu a pohybu majetku a jiných aktivit, závazků a ostatních pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.
Dle § 8 je společnost povinna vést účetnictví správné, úplné, srozumitelné,
přehledné a to způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

§ Zákony ČR

Tyto stránky používají pouze funkční soubory cookies.