Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Vedení účetnictví

team

Zajišťujeme naprosto komplexní servis v oblasti účetnictví. Náš profesionální team specialistů je zárukou Vašeho klidného spánku a přijatelných daňových odvodů. Doklady nám můžete doručovat poštou, osobně nebo Vás může navštěvovat v dohodnutých intervalech náš kurýr a provést sběr dokladů přímo u Vás ve firmě. Plnohodnotný outsourcing není samozřejmě jedinou variantou spolupráce, jsme schopni i zavést účetní systém ve Vaší společnosti a následně poskytovat kvalitní informační a servisní zázemí (daňové poradenství apod.) Máme zkušenosti nejenom s prací pro české klienty, ale i pro české organizační složky zahraničních společností.

-příprava, kontrola a zaúčtování účetních dokladů
-veškerá agenda v oblasti DPH od registrace až po zpracování daňových přiznání a s nastavením příslušných administrativních procesů v souladu se všemi platnými právními předpisy
-využijte našich zkušeností ke snížení nákladů spojených s DPH při podnikání jak v Česku, tak v zahraničí.
-kontrola saldo-kontních účtů
-zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
-tvorba rozvahy a výkazů zisků a ztrát vč. zpracování DPPO, DPFO
-evidence hmotného i nehmotného majetku
-evidence a vedení vozového parku
-statistické výkazy
-digitalizace a uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříku
-vedení účetnictví pro neziskové organizace
-vedení účetnictví pro občanská sdružení
-vedení účetnictví pro obecně prospěšné společnosti
-vedení účetnictví pro nadace

Daň z příjmu právnických a fyzických osob

Náš specializovaný tým se postará o celý proces přípravy a podání přiznání
- od úvodních konzultací přes zajištění a zpracování podkladů v souladu s daňovými předpisy až po vyplnění a podání daňového přiznání. Součástí našich služeb je také odborná pomoc při jednáních s finančním úřadem.
-průběžné aktivní daňové poradenství k optimalizaci daně
-zpracování daňového přiznání
-možnost daňového odkladu v souvislosti se zpracováním přiznání
-jednání s finančními úřady a zastupování při kontrole se správci daně
-zpracování ročních přehledů pro správu sociálních zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny
-digitalizace a uložení povinných dokumentů na Obchodním či jiném rejstříku

Spotřební daně a cla

Poradíme vám s problematikou cel a spotřebních daní a dodržením všech právních předpisů a správních postupů. Zajistíme, abyste správně zařadili zboží v celním sazebníku, a poradíme vám, jak co nejlépe využít různé celní systémy a požadavky.
Zastupování v daňovém či soudním řízení
-jednání s finančními úřady týkající se výše Vaší daňové povinnosti vyžaduje nejen rozsáhlé znalosti daňové a procesní problematiky, ale také zkušenosti z praxe. Tým daňových procesních specialistů je připraven převzít zastupování Vaší společnosti v jakékoliv fázi daňového řízení, od zahájení daňové kontroly přes odvolací řízení až po řízení o prominutí penále a daní
-součástí našich služeb je i zastupování vaší společnosti ve správním soudnictví před nezávislými soudy.

Tyto stránky používají pouze funkční soubory cookies.