Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

LEDEN

pondělí 9. ledna

Spotřební daň
- splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 12. ledna

Spotřební daň
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011

pátek 20. ledna

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

úterý 24. ledna

Spotřební daň
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011

středa 25. ledna

Spotřební daň
- daňové přiznání za prosinec 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2011

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011

úterý 31. ledna

Biopaliva
- hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011

Daň z nemovitostí
- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012

Daň silniční
- daňové přiznání a daň za rok 2011


ÚNOR

čtvrtek 9. února

Spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. února

Daň z příjmů
- podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2012 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2011

pondělí 20. února

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pátek 24. února

Spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. února

Spotřební daň
- daňové přiznání za leden 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za leden 2012 – souhrnné hlášení za leden 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2012

středa 29. února

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2012

BŘEZEN

čtvrtek 1. března

Daň z příjmů
- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011

pondělí 12. března

Spotřební daň
- splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. března

Daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň - podání hlášení platebního zprostředkovatele

úterý 20. března

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011

pondělí 26. března

Spotřební daň
- daňové přiznání za únor 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za únor 2012 – souhrnné hlášení za únor 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012


DUBEN

pondělí 2. dubna

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2012

– podání přiznání k dani z a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Daň darovací
- podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů

pondělí 9. dubna

Spotřební daň
- splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. dubna

Daň silniční
- záloha na daň za 1. čtvrtletí 2012

pátek 20. dubna

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

úterý 24. dubna

Spotřební daň
- splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. dubna

Spotřební daň
- daňové přiznání za březen 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2012
- souhrnné hlášení za březen 2012 a 1. čtvrtletí 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2012

pondělí 30. dubna

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2012

KVĚTEN

středa 2. května

Daň z příjmů
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011

čtvrtek 10. května

Spotřební daň
- splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 21. května

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pátek 25. května

Spotřební daň
- splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za duben 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za duben 2012 – souhrnné hlášení za duben 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2012

čtvrtek 31. května

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012

Daň z nemovitosti
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)


ČERVEN

pondělí 11. června

Spotřební daň
- splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15. června

Daň z příjmů
- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

středa 20. června

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 25. června

Spotřební daň
- splatnost daně za duben 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za květen 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 20121 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za květen 2012 – souhrnné hlášení za květen 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2012

ČERVENEC

pondělí 2. července

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2011

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

úterý 10. července

Spotřební daň
- splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. července

Daň silniční
- záloha na daň za 2. čtvrtletí 2012

pátek 20. července

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 25. července

Spotřební daň
- splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012
- souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2012

úterý 31. července

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012

SRPEN

čtvrtek 9. srpna

Spotřební daň
- splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20. srpna

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pátek 24. srpna

Spotřební daň
- splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. srpna

Spotřební daň
- daňové přiznání za červenec 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za červenec 2012 – souhrnné hlášení za červenec 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012

pátek 31. srpna

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012

Daň z nemovistosti
splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)


ZÁŘÍ

čtvrtek 9. září

Spotřební daň
- splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. září

Daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň

čtvrtek 20. září

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 24. září

Spotřební daň
- splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25. září

Spotřební daň
- daňové přiznání za srpen 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za srpen 2012 – souhrnné hlášení za srpen 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012


ŘÍJEN

pondělí 1. října

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2012

středa 10. října

Spotřební daň
- splatnost daně za srpen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. října

Daň silniční
- záloha na daň za 3. čtvrtletí 2012

pondělí 22. října

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 25. října

Spotřební daň
- splatnost daně za srpen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2012
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2012 a za září 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2012

středa 31. října

Daň z přidané hodnoty
- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2012

LISTOPAD

pátek 9. listopadu

Spotřební daň
- splatnost daně za září 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20. listopadu

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 22. listopadu

Spotřební daň
- splatnost daně za září 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 26. listopadu

Spotřební daň
- daňové přiznání za říjen 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za říjen 2012 – souhrnné hlášení za říjen 2012

Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2012

středa 30. listopadu

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2012

Daň z nemovitostí
- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč)

PROSINEC

pondělí 10. prosince

Spotřební daň
- splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. prosince

Daň z příjmů
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Daň silniční
- záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle paragrafu 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

čtvrtek 20. prosince

Daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 27. prosince

Spotřební daň
- splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za listopad 2012 – souhrnné hlášení za listopad 2012
Energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012

pondělí 31. prosince

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012
Tyto stránky používají pouze funkční soubory cookies.