Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Dotace

Dotační programy, investiční pobídky a fondy
Cílem našeho projektu je informovat podnikatele o situaci a aktualitách v oblasti evropských dotací. Důraz klademe na srozumitelnou formu prezentovaných informací, které slouží pro přehledné zorientování se v systému evropských dotací s důrazem na aktuální stav. Zaměřujeme se na oblasti (dotace) určené malým a středním podnikatelům

obrazek

• dotace do technologického vybavení
• dotace na podporu veřejného sektoru
• dotace na rozvoj malých a středních podniků ve výrobním sektoru
• dotace na nákup dlouhodobého hmotného majetku
• dotace na nákup strojů a zařízení včetně řídícího software
• dotace na náklady pořízení patentových licencí
• dotace na know-how
• dotace na řídící software k pořizovaným strojům a zařízením
• finanční podpora z veřejných zdrojů, jako investiční pobídky, dotace, granty, daňové úlevy či fondy EU
• během celého procesu - od žádosti o podporu až po doklady o splnění podmínek plynoucích z jejího čerpání
• vyhodnocujeme dopady soutěžního práva EU na Vaše investičním záměru.
Tyto stránky používají pouze funkční soubory cookies.